MYRRHA Target Fusion Station

FTS v2

Het Fusion Target Station is een flexibele researchinfrastructuur die gericht is op nucleaire fusie. Het is ontworpen om een protonenbundel van 4 mA en 100 MeV te verwerken. Het FTS bestaat uit een volume voor vloeibaar water dat van het luchtledige wordt afgescheiden door een dun metalen venster. Door de positie in de watertank aan te passen kan de energie van de protonenbundel afgestemd worden op bestralingsomstandigheden die nodig zijn om materialen voor fusietoepassingen te onderzoeken. Het ontwerp laat ook het gebruik van een watergekoelde spallatiebron toe die een hybride stralingsveld van protonen en neutronen kan opwekken. In de watertank kunnen gebruikers van het FTS bijkomende bestralingsexperimenten binnen een vooraf gedefinieerde veiligheidsenvelope ontwerpen.

Het FTS zal ingezet worden voor het onderzoek van geaccumuleerde schade bij bestraling en/of voor het testen in situ van materialen die blootgesteld worden

aan zowel mechanische belasting als bestraling. De bestraalde stalen worden overgebracht naar “hot-cells” bij SCK CEN of elders, waar ze met de best beschikbare toestellen nauwkeurig bestudeerd kunnen worden. De operationele focus van het FTS komt zo te liggen op het testen van innovatieve materialen, de evaluatie van het verzachtende effect van kruip tijdens bestraling en de validatie van diagnosetoestellen.

Het FTS zal bestaan uit:

  • bestralingsmodule,
  • instrumentatiemodule,
  • “hot-cell” voor laden en vervoer van stalen,
  • toegewijd testlaboratorium met “hot-cells” in het Nuclear Material Science instituut.

Nationale en internationale researchprojecten kunnen gebruik maken van het FTS. Het Fusion Target Station zal nauw verbonden zijn met Europese activiteiten in fusieresearch (het consortium EFDA/EUROfusion).