Investeringsmogelijkheden

MYRRHA02

Met haar beslissing van 7 september 2018 om 40% van het volledige project te financieren, heeft de Belgische federale regering een sterk signaal naar de internationale gemeenschap verstuurd: een van de meest vooraanstaande landen ter wereld inzake nucleaire expertise is overtuigd van de bijdrage van MYRRHA aan de samenleving. De Belgische investering komt overeen met de verwachte economische opbrengst en opent het project voor internationale samenwerking.

Hiervoor heeft de Belgische regering de oprichting in gang gezet van een internationale vereniging zonder winstoogmerk, zodat internationale partnerlanden in MYRRHA kunnen investeren.

Investerende landen zullen in ruil hiervoor kunnen genieten van de vruchten van onderzoek en ontwikkeling in het project. Daarnaast kunnen ze deelnemen aan

de economische activiteit voor en tijdens de constructie en tijdens de uitbating. Dit geldt voor alle domeinen, zoals bijvoorbeeld de kennis over transmutatie van mineure actiniden van gebruikte kernbrandstof en O&O en productie van radio-isotopen (zowel bestaande als innovatieve).